Geschiedenis - IJsclub Nooitgedacht Busch en Dam

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


GESCHIEDENIS

             
IJsclub "nooit gedacht" is opgericht op 23 november 1893.

Waant u zich even in het jaar 1893. Busch en Dam, een gebied van ruim 3 kilometer lengte van Krommeniedijk tot aan de Genieweg. Een oase van rust waar zo'n 40 boerderijen stonden. Nog niet doorsneden door de Provincialeweg. Nog geen forten en de daarbij behorende inundatiedijken. Geen herrie van tractoren en auto's maar arbeiders die met paarden hun land bewerkten en de melk van hun koeien aan de man brachten en er zuivelproducten van maakten. De eerste melkfabriek in de Zaanstreek was in oprichting; "De Hoop" in Assendelft. Al het vervoer ging lopend, per paard en wagen en met de praam. Heel idyllisch maar voor de bewoners van Busch en Dam gewoon keihard werken. De vraag rijst dan ook waar de behoefte vandaan kwam om een schaatsvereniging op te richten. Waarschijnlijk uit verveling, omdat Busch en Dam alleen bestond uit boeren, drie cafés en wat werkmanshuisjes. De koeien gaven in de herfst heel weinig melk omdat zij eind januari, februari moesten kalveren.Drie tot zes weken van tevoren stonden ze helemaal droog en hoefden helemaal niet meer gemolken te worden. Dat noemden men "tijdkoeien". Er werd toen veel gekaart, meestal pandoeren en af en toe een borreltje halen in de kroeg. Waarschijnlijk is zo het idee geboren om een ijsclub op te richten.
De ijsclub is hoogstwaarschijnlijk vernoemd naar de toen beroemde schaats en de firma die ze produceerde "nooitgedagt" uit IJlst, (1865-1967)

De jaren 1891, '92 en '93 waren zeer goede schaats jaren. Vooral 1891 blonk daarin uit. In datjaar reed Pim Mulierin zijn eentje langs de elf Friesche steden waarna hij in 1909 de initiatiefnemer was van de eerste officiële Elfstedentocht.
En zo stellen wij ons het volgende voor:
Een aantal boeren waaronder Piet Sikkes en Gerrit Noom leggen na een vermoeiende schaatstocht even aan bij café 't End, waar Dirk Grin de uitbater was, aan het veer bij de Buscherpad, nu Militaireweg. Zittend aan de bar vertellen ze elkaar verhalen over prestaties en ontberingen tijdens hun tochten door de polders. Met de jeneverfles op - en de barman achter de bar komen ze tot de wens om eens tegen en met elkaar te gaan rijden en zo wordt het besluit genomen om een ijsclub op te richten. Ze roepen alle volwassen mannelijke bewoners bijeen in het café 't End. Sikkes en Noom hebben hun huiswerk goed gedaan en reeds een reglement op papier gezet. De eerste notulen boeken zijn helaas niet bewaard gebleven, maar de door wel bovengenoemde bestuursleden met de hand geschreven en ondertekende oprichtingsakte is wel bewaard. Hier een opsomming van enkele van de ruim twintig artikelen.

Wet voor de vereeniging Ysclub Nooitgedagt

Art.1
De vereeniging heeft ten doel door het houden van wedstrijden en ijsfeesten, de lust voor ijsvermaak aan te moedigen.

Art.4
De leden hebben toegang tot de vergaderingen der vereeniging waardoor zij door den Secretaris bij convocatiebiljet worden uitgenodigd. Bij wedstrijden of andere feestelijkheden door de vereeniging te houden, hebben zij met hunne Dames vrijen toegang tot de banen, terreinen of lokalen, zoo mogelijk door het Bestuur voor hen beschikbaar te stellen.

Art.5
De jaarlijkse contributie is voor een gewoon lid fl. 1,00 In het begin der maand November wordt daarover door den Penningmeester beschikt.

In 1959  besluit men om leden van tachtig jaar en ouder erelid te maken. In het begin mochten alleen mannelijke bewoners van Busch en Dam lid worden. Zo'n beetje voor 1970 mochten de vrouwen wel naar de vergadering komen maar hadden ze nog geen stemrecht.
Wie de Busch en Dam verlaat is automatisch geen lid meer. Door de vergrijzing in Busch en Dam is het gebied uitgebreid. Op een gegeven moment hadden ze door verhuizing van leden op Zeedijk 13 de grens getrokken.

CLUBHUIZEN
Men is nogal eens van clubhuis veranderd. Na het overlijden van Grin werd Van Zaanen de nieuwe uitbater, toen het café Joosten werd ging met naar Van Buuren. Toen dat in 1944 door de bezetter in brand werd gestoken ging men een paar jaar naar café Rustenburg aan de Communicatieweg waar Toontje Zuidervaart de scepter zwaaide. Er kon daar veel. Een verhaal doet de ronde dat tijdens een ledenvergadering iemand op een paard de zaal in kwam. In 1947 was café Van Buuren weer herbouwd en trok man daar weer in. In 1953 beheerd door de heer Melk en in 1958 door Tom. Van 1961 tot 1981 kwam men weer op de oude plek terug bij Joosten. Nu worden de vergaderingen gehouden in De Krokodil.(bron Tiny de Wit en Rob Zuidervaart)


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu